Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa w naszej szkole od grudnia 2019 roku. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest p. Olga Wołczko, pracę wspomagają panie: Justyna Kiełbowicz oraz Renata Juśko. Asystentem kościelnym jest p. Małgorzata Zagaja.

Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Wolontariuszem Naszego Szkolnego Koła Caritas staje się każda osoba, która włączy się w akcję pomocową organizowaną przez Koło. Wolontariusze podejmują różnorakie zadania zarówno na terenie szkoły, parafii, diecezji, jak też włączają się w pomoc krajom misyjnym.

Główne cele działania SKC to:

  • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej,
  • kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej,
  • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii,
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu, w szczególności troska o uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas w parafii i diecezji. 

Zadania SKC ustalone z Dyrekcją Szkoły i parafią:

  • pomoc poszkodowanym w kataklizmach i sytuacjach losowych,
  • organizowanie imprez kulturalnych, religijno – charytatywnych, festynów, loterii fantowych, aukcji, itp.,
  • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, parafię, za zgodą dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła,
  • włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz potrzebujących pozostających w domach.

ZBIERAMY KSIĄŻKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCISKU NA KIERMASZ KSIĄŻKI

Kolejny raz nasza szkoła (Samorząd i Caritas Szkolny) wspólnie z OSP Hucisko zorganizowała zbiórkę makulatury. Wszyscy bardzo zaangażowali się w akcję i udało się zebrać ok. 850 kg. Dochód ze sprzedaży makulatury zostanie przeznaczony na budowę studni w Afryce. Serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji - rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz naszym strażakom.

studinia f77a3phoca thumb l image000000 7 c6749

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa w Hucisku przy współpracy z  Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem Caritas, OSP Hucisko, zapraszają do włączenia się w zbiórkę makulatury. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na budowę studni w Afryce. 
Makulaturę można przywozić do Szkoły -  do   środy 15.02.2023

Szkolne Koło Caritas działające w Szkole Podstawowej w Hucisku, włączyło się w Akcję Caritas Archidiecezji Przemyskiej „SERCE ZA SERCE- PODZIEL SIĘ BOŻONARODZEENOWUM PIERNICZKIEM”. Wszyscy uczniowie i przedszkolaki wraz z Dyrekcją, wychowawcami i pracownikami szkoły a także Rodzice z wielkim zaangażowaniem piekli, dekorowali i zapakowali mnóstwo kolorowych pierniczków, które trafią za pośrednictwem Diecezjalnego Caritas do osób samotnych, potrzebujących oraz żołnierzy dbających o nasze bezpieczeństwo, stacjonujących na granicy Polski z Białorusią.

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia, Szkolne koło Caritas pragnie złożyć wszystkim życzenia radości, miłości i rodzinnego ciepła podczas tego wyjątkowego czasu.

 Koordynator Szkolnego Koła Caritas

Olga Wołczko

„Paczuszka dla maluszka” trafiła do celu!!!

Koło Caritas działające w Naszej szkole włączyło się w akcję „Paczuszka dla maluszka” organizowaną przez Fundację Małych Stópek. Do 15 grudnia przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły przynosili artykuły higieniczne dla samotnych matek i ich dzieci – przyniesione produkty odwieziono do Klasztoru w Leżajsku skąd zostaną przekazane do Fundacji. Ilość zebranych darów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania!

Serdecznie dziękuję pani Dyrektor, rodzicom, przedszkolakom, wszystkim uczniom i nauczycielom za wsparcie tej akcji pomocowej.

Koordynator Szkolnego Koła Caritas

Olga Wołczko

„Szkolne Koło Caritas” zaprasza do wzięcia udziału w akcji „Paczuszka dla maluszka”.

Akcję organizuje Fundacja Małych Stópek.

Paczuszka dla maluszka fe4f2

Z zebranych artykułów higienicznych takich jak: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, mydła, pieluchy, będzie zrobiona paczka, która zostanie przesłana na adres Fundacji i ofiarowana potrzebującym dzieciom.

Artykuły higieniczne można przynosić do Szkoły i Przedszkola

do 15 grudnia 2021r. i zostawiać w oznaczonych miejscach przy wejściach do budynku.

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy. Więcej informacji na stronie Fundacji.

Olga Wołczko

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa w Hucisku przy współpracy z  Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem Caritas, OSP Hucisko, zapraszają do włączenia się w zbiórkę makulatury. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na budowę studni w Afryce. 
Makulaturę można przywozić do Szkoły -  w środę 10.11.2021 do godz. 15:00 i w piątek 12.11.2021 do godz 12:00.

Drodzy Wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas, przyłączamy się do nowej akcji pomocowej dla pana Michała Matyja!!!

Od 8.04.2021 do 17.04. 2021 w naszej Szkole można oddawać książki na charytatywny kiermasz, który odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Brzózie Królewskiej już za 2 tygodnie. Jesteśmy pewni, że wielu z Was ma kilka ciekawych książek, którymi zechce się podzielić, a na pewno znajdą się też tacy, którzy już czekają aby się obłowić w nowe pozycje do swoich kolekcji w okazyjnych cenach. Szczegóły na plakacie.