Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa w naszej szkole od grudnia 2019 roku. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest p. Olga Wołczko, pracę wspomagają panie: Justyna Kiełbowicz oraz Renata Juśko. Asystentem kościelnym jest p. Małgorzata Zagaja.

Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Wolontariuszem Naszego Szkolnego Koła Caritas staje się każda osoba, która włączy się w akcję pomocową organizowaną przez Koło. Wolontariusze podejmują różnorakie zadania zarówno na terenie szkoły, parafii, diecezji, jak też włączają się w pomoc krajom misyjnym.

Główne cele działania SKC to:

  • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej,
  • kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej,
  • uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii,
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu, w szczególności troska o uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych,
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas w parafii i diecezji. 

Zadania SKC ustalone z Dyrekcją Szkoły i parafią:

  • pomoc poszkodowanym w kataklizmach i sytuacjach losowych,
  • organizowanie imprez kulturalnych, religijno – charytatywnych, festynów, loterii fantowych, aukcji, itp.,
  • udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, parafię, za zgodą dyrektora Caritas pod nadzorem opiekunów Koła,
  • włączanie się w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na rzecz potrzebujących pozostających w domach.

ZBIERAMY KSIĄŻKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCISKU NA KIERMASZ KSIĄŻKI

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim zaprasza społeczność szkolną na projekcję filmu edukacyjnego pt. "Polskie symbole narodowe". Projekcja filmu odbędzie się 30.04.2024 o godzinie 9.50 w sali nr 2. 

Następnie z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  uczniowie będą rozdawać własnoręcznie wykonane biało-czerwone flagi i kokardy.
        Zachęcamy również do udziału w akcji Biuro „Niepodległa” od 2018 roku koordynuje akcję #mojaflaga, zachęcając rodaków do świętowania Dnia Flagi i dzielenia się fotografiami swoich flag w social mediach z hasztagiem #mojaflaga.

W 2024 roku i Ty dołącz do akcji #mojaflaga! Świętujmy razem!

PLAKAT AKCJI „NIEPODLEGŁA – #MOJAFLAGA”

 

Mimo wielu ważnych odbywających się w naszej szkole imprez, spraw, które trzeba było załatwić przed feriami, intensywnej nauki udało się przedstawić inscenizację na podstawie książki "Opowieść wigilijna " Charlesa Dickensa. Powoli cichnie śpiew kolęd i gasną światełka na choinkach ale przesłanie utworu jest ciągle aktualne .Dziękujemy za słowa wstępu, które skierowała do nas Pani Małgorzata Zagaja asystent kościelny Szkolnego Koła "Caritas"i powiedziała m.in. Wolontariat to dobrowolna i bezpłatna praca na rzecz innych organizacji lub osób. Wolontariat jest najpiękniejsza formą pomocy drugiemu człowiekowi. Nie dla pieniędzy, nie po coś, ale dlatego, że mogę i chcę - z potrzeby serca. Nasz papież Św. Jan Paweł II mówił, że jest to piękna forma pomocy innym, która istnieje od początku ludzkości a wolontariusze to ludzie niezwykli, którzy poświęcają swój czas niosąc pomoc potrzebującym ludziom i nie oczekują za to żadnego wynagrodzenia. Św. Jan Paweł II był wielkim orędownikiem wolontariatu i zachęcał ludzi do pomagania innym. Jego słynne słowa brzmią "Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych .Starajmy się usłyszeć to wołanie" oraz "Człowiek jest wielki nie przez to,co posiada ,lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz, przez to, czym dzieli się z innymi". Dlatego warto zawsze pamiętać o pomaganiu innym i o tym, że każdy z nas może być wolontariuszem. W naszej szkole również istnieje i działa Szkolne Koło "Caritas".To właśnie wolontariusze pod opieką nauczycieli zajmującymi się Szkolnym Kołem Wolontariatu przygotowali przedstawienie na podstawie utworu "Opowieść wigilijna"- mówiące o tym, że warto być dobrym i pomagać innym. Pani Olga Wołczko koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu, służyła pomocą w różnych kwestiach a szczególnie w opracowaniu scenografii,w przygotowanie której ,włożyła wiele wysiłku.Przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami włączyły się w inscenizację i wzorowo zaśpiewały piosenkę o dobrym Świętym Mikołaju. Pani Justyna Kiełbowicz wykonała zdjęcia z wydarzenia.Scenariusz opracowała Pani Renata Juśko .Wszystkim  nauczycielom, rodzicom  i naszym młodym aktorom zaangażowanym w przedstawienie dziękujemy. Dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Żak a także wszystkim, którzy zaszczycili  swoją obecnością na widowni i nagrodzili wielkimi brawami pracę wolontariuszy.   
 BRAWA DLA  NASZYCH MŁODYCH AKTORÓW!   CHĘTNYCH UCZNIÓW  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACACH SZKOLNEGO KOŁA "CARITAS"   

Szkolne Koło Wolontariatu „Caritas” składa serdeczne podziekowania dla wszystkich przedszkolaków i uczniów oraz ich rodziców a także pracowników naszej szkoły, którzy włączyli się do akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.
Wspólnie zebraliśmy 87 białych i czerwonych zniczy, które zostały przekazane do TVP Rzeszów, skąd trafiły na polskie nekropolie we Lwowie i okolicznych miejscowościach i 1 listopada rozświetliły groby spoczywających tam naszych Rodaków. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, a naszym młodym patriotom gratulujemy wspaniałej postawy.

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu „Caritas”
Olga Wołczko

21 grudnia wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką nauczycieli wyruszyli na kolędę. Uczniowie odwiedzili przedszkolaków a potem wędrowali od klasy do klasy, śpiewali kolędy i składali życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Wszystkim podobały się stroje kolędników oraz ich śpiew i gra na instrumentach. Pani Dyrektor nagrodziła wolontariuszy słodyczami, pochwaliła za aktywną działalność w szkole i zaprosiła na kolędę za rok.

Wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tego radosnego wydarzenia bardzo dziękujemy. 
Następnie uczniowie i wychowawcy każdej klasy zorganizowali Wigilię klasową i podzielili się opłatkiem.

Szkolne Koło Wolontariatu „Caritas” zaprasza wszystkich przedszkolaków i uczniów wraz z rodzicami oraz pracowników naszej szkoły do udziału w akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”. Akcja polega na zbiórce biało–czerwonych zniczy, które w dniu Wszystkich Świętych zapłoną na grobach wybitnych Polaków, uczestników walk narodowo – wyzwoleńczych, powstań i zrywów wolnościowych i ma na celu godne upamiętnienie naszych Rodaków spoczywających na polskich nekropoliach Kresów Południowo – Wschodnich, a szczególnie tych we Lwowie: na Cmentarzu Łyczakowskim, Cmentarzu Orląt Lwowskich, oraz innych Miejscach Pamięci Narodowej. Koordynatorem tego projektu jest Rzeszowski oddział Telewizji Polskiej.

Prosimy o przynoszenie zniczy do szkoły

          w dniach 17 do 23 października 2023r.

Kolejny raz nasza szkoła (Samorząd i Caritas Szkolny) wspólnie z OSP Hucisko zorganizowała zbiórkę makulatury. Wszyscy bardzo zaangażowali się w akcję i udało się zebrać ok. 850 kg. Dochód ze sprzedaży makulatury zostanie przeznaczony na budowę studni w Afryce. Serdecznie dziękujemy za pomoc w akcji - rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz naszym strażakom.

studinia f77a3phoca thumb l image000000 7 c6749

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa w Hucisku przy współpracy z  Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem Caritas, OSP Hucisko, zapraszają do włączenia się w zbiórkę makulatury. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na budowę studni w Afryce. 
Makulaturę można przywozić do Szkoły -  do   środy 15.02.2023