W kalendarzu wielka draka, bo dziś jest Dzień Chłopaka,
my dziś o was pamiętamy i życzenia wam składamy.

Dzisiaj każdy chłopiec miał swój dzień. Nasi chłopcy z grupy również obchodzili swoje święto. Było mnóstwo dobrej zabawy, radości, trochę sportowej rywalizacji w której wszyscy wygrali. Od najmłodszych lat należy uczyć dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu, które będą im towarzyszyły przez całe życie. Jedną z takich uroczystości jest właśnie Dzień Chłopaka. Głównym celem tego dnia jest uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z rówieśnikami oraz wytworzenie radosnej atmosfery w grupie. Ten dzień był szczególny dla chłopców- Życzymy naszym chłopakom- przedszkolakom, żeby wyrośli na wspaniałych mężczyzn, bo już dziś widać, że spisują się na medal!

IMG_20200930_10...
IMG_20200930_102603
IMG_20200930_10...
IMG_20200930_104021
IMG_20200930_10...
IMG_20200930_104606
IMG_20201002_09...
IMG_20201002_093754

Idzie, idzie Pani Jesień, jarzębinę w koszu niesie ….

 „CZARY MARY, JESIENNE DARY”- OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

21 września, to bardzo ważny dzień w życiu przedszkolaka, w grupie 0B to święto połączyliśmy z powitaniem nadchodzącej pory roku – JESIENI..

W dniu 23 września w Przedszkolu zjawił się niezwykły gość – Pani Jesień..., która przyniosła w koszu wspaniałe dary: kasztany, żołędzie, kolorowe liście, szyszki, jarzębinę, wrzos, jabłka, gruszki… Dzieci przybrane w kolorowe opaski z uśmiechem i odwagą śpiewały jesienne piosenki, tańczyły i rozwiązywały zagadki. Każde dziecko według własnego pomysłu kolorowało portret jesieni. Następnie przedszkolaki brały udział w niezwykłych zajęciach plastycznych. Dzieci malowały na folii stretch. Dodatkową atrakcją było to, że zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Malowanie na folii okazało się świetną zabawą pobudzającą wszystkie zmysły. Dzieci mogły eksperymentować z kolorami i poznały nowa technikę plastyczną. Dzień ten dostarczył wielu pozytywnych emocji, a także sprawił, ze teren przedszkola zamienił się tego dnia w jedno wielkie dzieło sztuki.

Dzieci powitały nową porę roku radośnie i w dobrym humorze.

IMG_20201002_09...
IMG_20201002_094838
IMG_20201002_10...
IMG_20201002_100258
IMG_20201002_10...
IMG_20201002_101543
IMAG0116
IMAG0116
IMAG0124
IMAG0124
IMAG0126
IMAG0126
IMAG0134_2
IMAG0134_2
IMAG0142
IMAG0142
IMAG0146
IMAG0146
IMAG0172
IMAG0172
IMAG0179
IMAG0179
IMG_20201002_09...
IMG_20201002_094156
IMG_20201002_09...
IMG_20201002_094624

 

 

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy wrzesień już kończy się,
Od najmłodszego aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Co roku, w całej Polsce najmłodsze dzieci obchodzą swoje święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci oraz przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Nasze przedszkolaki uczestniczyły w zabawach, zajęciach, konkursach i grach zespołowych. Było wesoło i kolorowo. Nie brakowało uśmiechu i radości.

Dzień ten dostarczył dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent

Międzynarodowy Dzień Kropki stwarza okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci. Celem tego dnia było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia. Dzień Kropki jest to dzień odwagi i zabawy, tego dnia nasze ubrania wypełnione były kolorowymi kropkami. Cały nasz dzień wypełniony był kropkami, kropeczkami, kółeczkami, punkcikami, plamkami, cętkami. I kropka! Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Uważnie wysłuchaliśmy opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności- TALENTY.

 

IMG_20200918_09...
IMG_20200918_093230
IMG_20200918_09...
IMG_20200918_094536
IMG_20200918_09...
IMG_20200918_094536__kopia
IMG_20200918_10...
IMG_20200918_100304
IMG_20200918_10...
IMG_20200918_100313
IMG_20200918_11...
IMG_20200918_114008

Regulamin funkcjonowania i organizacji zajęć

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej

w Hucisku na rok szkolny 2020/21

Regulamin_Covid-19_PRZEDSZKOLE_od_01.09.2020 wersja doc do pobrania

Regulamin_Covid-19_PRZEDSZKOLE_od_01.09.2020 wersja pdf do pobrania

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCISKU wersja doc do pobrania

Regulamin funkcjonowania i organizacji zajęć

w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Hucisku

na rok szkolny 2020/21

 1. PROCEDURY STANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
  1. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na stałe Ci sami opiekunowie.
  2. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.
  3. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.00 po jej upływie w placówce drzwi są zamykanie i dezynfekowane klamki oraz poręcze.
  4. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.
  5. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
  6. Gimnastyka prowadzona jest przy otwartych oknach.
  7. Dziecko, które korzysta z toalety dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
  8. Podczas pobytu w placówce dzieci nie korzystają ze wspólnych źródeł wody pitnej.
  9. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min. 2m.
  10. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele - wychowawcy, opiekunowie:
   1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
   2. pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę dezynfekcji.
   3. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
   4. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
   5. dbają o to, a by dzieci często myły ręce;
   6. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
   7. wyjaśniają dzieciom w przystępny sposób, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. PROCEDURY SANITARNE
  1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
  2. sprzęt, środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  3. płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  4. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  5. pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  6. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
  7. Dyrektor placówki zobowiązany jest do:
   1. nadzorowania prac porządkowych wykonywanych przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
   2. dbania o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
   3. prowadzenia komunikacji z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
   4. kontaktowania się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
   5. informowania organu prowadzącego o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
   6. współpracy ze służbami sanitarnymi;
   7. instruowania pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
   8. zapewnienia takiej organizacji, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci;
   9. informowania rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej;
   10. nieangażowania w pracę (w miarę możliwości) pracowników powyżej 60 roku życia.
  8. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do:
   1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
   2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
   3. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
   4. dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
   5. informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
   6. postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
   7. zachowywania dystansu między sobą – minimum 2m.
  9. Osoby sprzątające w placówce:
   1. myją ciągi komunikacyjne;
   2. myją i dezynfekują poręcze, włączniki światła klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;
   3. prowadzą bieżącą dezynfekcję toalet;
   4. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
   5. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
   6. pracują w rękawiczkach.
 3. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
  1. Rodzic/opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie dotyczące uczęszczania dziecka do placówki oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
  2. Rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
  3. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się nauczyciela placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i zmierzy temperaturę. Dziecko zdrowe może uczestniczyć w zajęciach na terenie placówki.
  4. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
  5. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
  6. Rodzic/opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6°C poinformować o tym nauczyciela.
  7. Nauczyciel wykonuje weryfikację temperatury ciała dziecka za pomocą dostępnego w placówce termometru.
  8. Dokonany przez nauczyciela pomiar temperatury, nie jest w żaden sposób utrwalany. Oceny pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel.
  9. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
  10. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualne numery telefonu pod którymi możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
  11. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
  12. Nauczyciel odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.
  13. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od nauczyciela przyjmującego dziecko min. 2m.
  14. Dziecko nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, zabawek itp.
  15. Przy wejściu do Przedszkola umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego zobligowane są skorzystać wszystkie osoby wchodzące na teren placówki oraz dziecko (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją).
  16. Rodzic po zakończonych zajęciach oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując dystans społeczny w odniesieniu do pracownika przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
  17. Nauczyciel lub pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce i pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.
  18. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli placówki odprowadzających dziecko oraz poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.
 4. PROCEDURY OGÓLNE
  1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu odpowiada Dyrektor Szkoły.
  2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.30 do 12.30.
  3. Wejście do Przedszkola dla gr. „0A”- od parkingu, dla gr. „0B”- od ulicy.
  4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali nie może być mniejsza niż 1,5m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
  5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, a także jeśli pomiar temperatury wykaże 37,0° Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem lub detektorem temperatury ( za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna) Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel przedszkola, pracownik lub opiekun.
  6. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa.
  7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
  8. Na stronie internetowej Szkoły i na drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 5. PROCEDURY KORZYSTANIA Z OGRODU I PLACU ZABAW
  1. Na placu zabaw dzieci przebywają w ograniczonych grupach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności..
 6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
  1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszność, katar. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (oraz przed wejściem do pomieszczenia).
  2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu.
  3. Nauczyciel, lub pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
  4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
  5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby.
  6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) informuje rodziców o zaistniałej sytuacji.
  7. W razie podejrzenia wystąpienia COVID-19 w grupie przedszkolnej Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami pozostałych dzieci i wzywa do niezwłocznego odbioru dzieci z placówki informując o powodach, a sala jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
  8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela, pracownika przedszkola, opiekuna który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
  9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy drzwiach wejściowych.
  10. Nauczyciel lub pracownik przedszkola u którego występują niepokojące objawy sugerujących zakażenie COVID-19 zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odziałem zakaźnym.
  11. W przypadku wystąpienia u nauczyciela lub pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19,nauczyciel lub pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
  12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u dziecka lub nauczyciela, pracownika przedszkola, sugerujących zakażenie COVID-19, Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci.
  13. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na stronie internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych) wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. Powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika/dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
  14. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt, 14 następuje na zasadach opisanych w pkt 6 może odbyć się drogą pisemną w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej GIS.
  15. Obszar, w którym przebywał i poruszał się nauczyciel/ pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
  16. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
  17. Dyrektor jest obowiązany do stosowania się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  18. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  19. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. Powiadomienie organu prowadzącego o wystąpieniu u nauczyciela, pracownika, dziecka objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
  20. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
  21. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
  22. W przypadku wystąpienia wątpliwości Dyrektor jest zobowiązany każdorazowo zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

VII. ZNIESIENIE LUB WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA PROCEDUR

 1. Stosowanie procedur wstrzymuje się w przypadku ich zniesienia lub wygaśnięcia.
 2. Zniesienie stosowania niniejszych procedur następuje na podstawie zarządzenia.
 3. Niniejsza procedura wygasa w przypadku, gdy:
  1. upłynął okres na który została wprowadzony;
  2. upłynął okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym szkołę , jeżeli stosowanie niniejszych procedur zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;
  3. zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej– wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym szkołę przez uprawniony do tego organ władzy publicznej – jeżeli stosowanie termowizyjnego pomiaru temperatury ciała zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;
  4. upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej, – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym szkołę albo ich zniesienia przez uprawniony do tego organ władzy publicznej, przed upływem okresu.
 4. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszych procedur wstrzymuje się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie niszczy wszelką dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące zdrowia wychowanków, uczniów, pracowników oraz osób trzecich.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUCISKU

 

Imię i Nazwisko dziecka, ………..………………………………………………………

Deklaruję godziny pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym od …….   do  ……..

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję zasady Regulaminu funkcjonowania          i organizacji zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Hucisku w trakcie epidemii COVID-19, który znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Oświadczam, że zgodnie z posiadaną  przeze mnie wiedzą moje dziecko spełnia wymogi przeciwepidemiczne GIS odnośnie uczęszczania do przedszkola, to jest:

- do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności)

-  jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki,

-  dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa,

- moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów z zewnątrz,

3. Zostałam/em poinformowany, że zgodnie z wytycznymi GIS sale przedszkolne będą wietrzone a dziecko nie będzie chodziło na spacery poza teren przedszkola (jedynie w jego obrębie),

4. Podaję aktualne numery telefonu oraz e-mail do natychmiastowego kontaktu i zobowiązuję się w trybie natychmiastowym do odbioru dziecka w wyznaczonym w placówce pomieszczeniu do izolacji.

…………………………………………………………. ……………………………………

………………………………………………………………………………………………..

5. Niniejszym wyrażam zgodę przez czas trwania stanu epidemii COVID-19 na badania przez pracowników placówki temperatury ciała mojego dziecka/pozostającego pod moją opieką przy użyciu termometru bezdotykowego. Powyższa zgoda ma na celu realizację przez przedszkole działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii jak również w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci.

6. Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia dyrektora/nauczyciela oddziału w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania mojego dziecka do placówki.

7. Otrzymałam/em i zapoznałam/em się z najważniejszymi numerami telefonów

…………………………………………………………………………………..

data i podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

Najważniejsze numery telefonów:

 • Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Leżajsku- 17 242 01 12
 • Służby medyczne- 999, 112
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku- 17 242 90 77, 791 424 420
 • Nauczyciel wychowawca, Gr. „0A”- 509 749 716

                                           Gr. „0B”- 660 494 055