15 grudnia  grupa uczniów naszej szkoły  wraz z wychowawcami wyjechała do MCK do Leżajska na film „Nel i tajemnica Kurokota”.
 Akcja rozgrywa się w średniowiecznym mieście zwanym Mgiełkogrodem. Jedną z bohaterek jest Nel – osierocona, zdana wyłącznie na siebie dziewczynka, która każdego dnia musi wykazywać się nie lada sprytem, by przetrwać. Nel i trzy łasice o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch to największe rozrabiaki w Mgiełkogrodzie, które mają wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o niewłaściwym czasie.  Ekipa trafia na przyjęcie, w czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku  przypadkiem podglądają bezwzględnego  Tristana, gdy ten zamienia przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota.  Od tej chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Podczas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas czego najlepszym przykładem jest filmowy Kacper. Nie warto oceniać drugiej osoby po pozorach, tytułach czy statusie społecznym.W życiu trzeba kierować się takimi wartościami jak współczucie ,empatia , prawdomówność i miłosierdzie wobec bliźniego. Zawsze należy pomagać  osobom, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Film bardzo podobał się dzieciom, dostarczył wielu momentów radości i  wzruszeń.

Po filmie poszliśmy na pizzę i ciepłą herbatkę.Wszyscy zadowoleni wracaliśmy  do szkoły, snując plany na następny wyjazd.

2 grudnia 2022 r.  już po raz  kolejny grupa "Rekonstrukto" odwiedziła naszą szkołę. Temat  bardzo interesującej lekcji  historii brzmiał: -WRZESIEŃ 39 -RZECZ  O TYM, JAK WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA , A ZNIKNĘŁA II RZECZPOSPOLITA. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowiadania popartego  dużą  kolekcją rekwizytów. W trakcie zajęć dzieci mogły wczuć się w rolę żołnierzy, sanitariuszy i telegrafistek,a po nich była możliwość obejrzenia przedmiotów o tematyce wojskowej i zadawania pytań. Grupie "Rekonstrukto "bardzo dziękujemy i  czekamy na następną lekcję historii w ich wykonaniu.

Program „Zdrowo jem więcej wiem”

pod honorowym patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Duda.

 

Od listopada 2022 r. w naszej szkole realizowany jest ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”, w którym biorą udział uczniowie klas I. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywania wiedzy na temat produktów służącym zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny. Pierwszy etap jest już za nami. W każdym etapie nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 6 zadań.

Dnia 14 grudnia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje 2022”. Miłosz Szymański został laureatem tego konkursu- zajął I miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat. Nagrodę oraz gratulacje Miłosz otrzymał od Pana Dariusz Matusiaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
Serdecznie gratulujemy Miłoszowi i życzymy dalszych sukcesów.

Lancuch dobra 6b6bf

W tym roku Nasza Szkoła brała udział w akcji „Łańcuch dobra” łącznie zrobiliśmy 3162 metry łańcucha. Uczniowie  z rodzicami, chętnie i aktywnie uczestniczyli w akcji. Dziękujemy za pomoc.

                                                                                                              Beata Figiela, Joanna Płachta

Lancuch dobra podziękowanie 0749f

 

 

 

W piątek 25.11.2022r. w naszej Szkole odbyły się warsztaty ekonomiczne dla młodzieży online organizowane przez Fundacje Gospodarstwo Dźwiękiem i Obrazem, a wspierające przez Narodowy Bank Polski

Uczestnicy w trakcie warsztatów brali udział w zabawach i ćwiczeniach,które pomagają w nauce słuchania, koncentrowania się, spontanicznym
reagowaniu, używaniu wyobraźni i we właściwy sposób swoich emocji i angażowaniu się. W zadaniu była uwzględniona tematyka ekonomiczna oraz biznesowa, co inspirowało uczniów do kreatywnego myślenia o sposobach budowania współpracy w grupie oraz do zrozumienia tego, jak ważna jest współpraca w drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

Omówione zostały różne zagadnienia z teorii ekonomii min.:
- jak pieniądz wpływał na przestrzeni wieków na relacje między ludźmi, rozwój gospodarczy,
- czym jest podatek?
- na co są przeznaczane nasze podatki?
- czym jest wartość brutto i netto w transakcjach kupna i sprzedaży?
- czym jest budżet państwa?

- czym jest PKB?
- jaka jest rola Banku Centralnego oraz jakie są korzyści wynikające z posiadania własnej waluty?
- dlaczego warto oszczędzać?


                                                                                                          Joanna Płachta

Miłosz Szymański uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Hucisku został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS.
Dnia 5grudnia 2022 r. w Podkarpackiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczanie nagród. Głównymi celami konkursu są: popularyzacja zasad zdrowego trybu życia wolnego od nałogów, zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i wynikających z tego konsekwencji
zdrowotnych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestry, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nadwydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat:
Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!
Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.
eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2023 roku.

Ze względu na wieloetapowy charakter konkursu prosimy o kontakt z najbliższym terenowym oddziałem Związku OSP RP.
Informacje na temat eliminacji w biurach wojewódzkich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP z danego województwa:
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

Regulamin i karta zgłoszenia

Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb, pielęgnowana z dziada, pradziada. Również w naszej szkole 23 listopada 2022 roku odbyła się Andrzejkowa zabawa.

Na uczniów czekała zabawa przy muzyce, tańce w pięknie sali gimnastycznej oraz wiele atrakcji. 

24 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyła się długo oczekiwana przez uczniów zabawa andrzejkowa.  Najpierw były wróżby, które wprowadziły dzieci w świat magiczny i pobudziły wyobraźnię.  Uczniowie mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości. Później dzieci bawiły się przy wesołej i skocznej muzyce. W przerwie uczniowie udali się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

W dniu 21 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Powiatowego Konkursu Plastycznego oraz Fotograficznego pt. „Bezpieczne wakacje 2022”.  Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali:

 Miłosz Szymański uczeń klasy VI –w konkursie  plastycznym

Maksymilian Kiełbowicz uczeń klasy V – w konkursie fotograficznym

Paweł Kiełbowicz uczeń klasy VII – w konkursie fotograficznym

Laureatom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów

Justyna Kiełbowicz

W dniu 21 listopada  w Szkole Podstawowej w Hucisku obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie dowiedzieli się jakie mają prawa, co to jest konwencja oraz czym zajmuje się organizacja UNICEF. By podkreślić uroczysty charakter obchodów dzieci, młodzież oraz nauczyciele ubrali się tego dnia na niebiesko.

 Konwencja o prawach dziecka została uchwalona 20.11.1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jest to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka -podziekowanie

Dna 14 listopada 2022 roku uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w Hucisku rozpoczęli  pierwsze zajęcia z programu edukacyjnego „Planeta Energii”. Na pierwszej lekcji dzieci uczyły się o tym co to jest  bioróżnorodność oraz jaki wpływ ma na nią człowiek. Dowiedziały się również co to jest siedlisko oraz gatunki rodzime i obce.

Zajęcia zaczęły się od krótkiej pogadanki.  Następnie uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, które były przeplatane różnymi ćwiczeniami multimedialnymi. Później  odbyły się zabawy ruchowe oraz zabawa „ Jakim zwierzęciem jestem?” W dalszej kolejności dzieci wykonały maski ulubionych zwierząt oraz wspólną pracę plastyczną pt.  „Zwierzęta w lesie”.

 W czwartek 10 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości.  Młodzi aktorzy przybliżyli wszystkim uczestnikom historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Pozostała w sercach Polaków, którzy za nią walczyli i umierali. W tym roku obchodzimy niezwykłą 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przebiegała w podniosłej atmosferze – uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni żołnierskie.
Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej #Szkoladohymnu . Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się na holu głównym, by wspólnie o godzinie 11.11 odśpiewać hymn "Mazurek Dąbrowskiego".

  W dniu 07.11.2022 r. uczniowie klas: IV, V, VI oraz VII wzięli udział w wyjeździe do Leżajska. Celem było uczestnictwo w spektaklu teatralnym „Katarynka”, który powstał  na podstawie noweli Bolesława Prusa. ,,Katarynka" powstała w 1881 roku, ujawnia ogromną wrażliwość autora na krzywdę ludzką oraz zainteresowanie prostym, ubogim człowiekiem.
       Bohaterem jest Pan Tomasz — elegancki, zamożny stary kawaler, mecenas na emeryturze i znawca sztuki. Mężczyzna nienawidzi katarynek. Pewnego dnia do mieszkania  naprzeciwko, wprowadzają się dwie ubogie szwaczki z ośmioletnią dziewczynką. Dziecko jest smutne i blade. Cały dzień spędza przy oknie. Mecenas spostrzega, że ośmiolatka jest niewidoma, ponieważ patrzy prosto w słońce, a światło jej nie razi. Dziewczynka straciła wzrok, w wieku sześciu lat, na skutek gorączki. Pan Tomasz zastanawia się, jak jej pomóc.
         Po emocjach teatralnych uczestnicy wycieczki wrócili do szkoły zadowoleni i pełni nowych wrażeń.