4 kwietnia uczniowie kl.I- III uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach zorganizowanych przez higienistkę szkolną p. mgr Elżbietę - Wojdyła-Łoin.Pani przyniosła dużo materiałów oraz pomocy. Przeprowadziła pogadankę na temat dbania o zdrowie, higieny osobistej , właściwego odżywiania zapobiegającego niedoborom witamin i otyłości oraz o znaczeniu ruchu na świeżym powietrzu. Dzieci dowiedziały się jak ustrzec się przed infekcjami. Stwierdziły, że za nasze zdrowie w dużej mierze jesteśmy odpowiedzialni my sami. Na koniec uczniowie serdecznie podziękowali pani higienistce za pouczające zajęcia i  za opiekę medyczną, jaką udziela w naszej szkole.

                                                            Justyna Kiełbowicz 
                                                                     Renata Juśko

Szanowni Rodzice!

Rodzice uczniów klasy I. Otrzymają Państwo do wypełnienia formularz wywiadu zdrowotnego ucznia. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, co ułatwi mi sprawowanie opieki zdrowotnej nad Państwa dziećmi.  Bardzo proszę wybrać z przychodni lekarza rodzinnego i dostarczyć do szkoły kartę bilansową dziecka 6 letniego. Jeśli bilans nie był wykonany proszę o informację, to będzie przygotowany w szkole o czym poinformuję w kolejnym ogłoszeniu.

Proszę o podpisanie zgody na zabiegi fluoryzacji, która będzie prowadzona w oparciu o coroczny wynik badania wody z wodociągów, na poziom fluorków w wodzie pitnej(dostępny do wglądu u pielęgniarki). O terminach fluoryzacji oraz  planowanych działaniach profilaktycznych poinformuję Państwa na bieżąco. 

Uczniowie klas I – VI.OGŁOSZENIE KL VII

 

W dniu 13.09.2021 będą wykonywane testy przesiewowe do badania bilansowego uczniów klasy VII w kierunku wykrywania niżej wymienionych zaburzeń.

Badanie w kierunku:

  • ROZWOJU FIZYCZNEGO :pomiar wysokości, masy ciała, wyliczenie wskaźnika BMI
  • NARZĄDU RUCHU: boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • ROZWOJU FIZYCZNEGO NARZĄDU WZROKU:ostrości wzroku, 
  • PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI.
  • BADANIE SŁUCHU.

Należy pamiętać, że dodatni wynik testu przesiewowego nie jest równoznaczny z postawieniem rozpoznania zaburzenia czy choroby (diagnozy). Wskazuje on jedynie, że u danej osoby prawdopodobnie występuje dany problem zdrowotny. 

Po otrzymaniu karty bilansowej proszę zgłosić się z dzieckiem do lekarza rodzinnego w celu dokończenia bilansu. Następnie, proszę zwrócić wypełnioną kartę do pielęgniarki szkolnej.

Pielęgniarka szkolna 

Elżbieta Wojdyła - Łoin