Uczniowie Szkoły Podstawowej w Hucisku otrzymali wyróżnienie w XI edycji programu edukacyjnego Planeta Energii. Program ten był realizowany w naszej szkole w listopadzie. Brali w nim udział uczniowie klasy I pod kierunkiem pani Justyny Kiełbowicz.

Otrzymaliśmy specjalny  Pakiet Bioróżnorodności (budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy oraz owadów) do stworzenia w sąsiedztwie naszej szkoły strefy, w której przyroda będzie się mogła rozwijać, a dzieci będą mogły to z ciekawością obserwować. Niedługo zostaną one rozmieszczone wokół terenu naszej szkoły.podziękowanie1 904ed

 

W dniach 06 – 16 grudnia w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” przeprowadziliśmy zbiórkę darów dla potrzebujących rodzin. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tegorocznej akcji. Zebraliśmy 47,1 kg żywności i słodyczy. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za udział w akcji i okazane serce. 

Święta Bożego Narodzenia to  najpiękniejsze i wyjątkowe Święta .Nie mogą się obyć bez wspólnego kolędowania, łamania opłatkiem i serdecznych życzeń.  21 grudnia w naszej szkole odbywały się Wigilie klasowe. Tego dnia panowała niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. 

  Wspólne śpiewanie kolęd to jedna z polskich tradycji świątecznych . Uczniowie klas młodszych postanowiły "chodzić po kolędzie". Ida i Wojtek grali na instrumentach, a inni pięknie śpiewali. Dzieci dziękowały za przyjęcie, składając wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe . Małych kolędników nagradzano brawami i częstowano słodkościami. Na koniec zabrzmiało "Wśród nocnej ciszy... w   wykonaniu wszystkich uczniów naszej szkoły

15 grudnia  grupa uczniów naszej szkoły  wraz z wychowawcami wyjechała do MCK do Leżajska na film „Nel i tajemnica Kurokota”.
 Akcja rozgrywa się w średniowiecznym mieście zwanym Mgiełkogrodem. Jedną z bohaterek jest Nel – osierocona, zdana wyłącznie na siebie dziewczynka, która każdego dnia musi wykazywać się nie lada sprytem, by przetrwać. Nel i trzy łasice o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch to największe rozrabiaki w Mgiełkogrodzie, które mają wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o niewłaściwym czasie.  Ekipa trafia na przyjęcie, w czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku  przypadkiem podglądają bezwzględnego  Tristana, gdy ten zamienia przyszłego króla w… kurokota – pół kurczaka, pół kota.  Od tej chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Podczas pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas czego najlepszym przykładem jest filmowy Kacper. Nie warto oceniać drugiej osoby po pozorach, tytułach czy statusie społecznym.W życiu trzeba kierować się takimi wartościami jak współczucie ,empatia , prawdomówność i miłosierdzie wobec bliźniego. Zawsze należy pomagać  osobom, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Film bardzo podobał się dzieciom, dostarczył wielu momentów radości i  wzruszeń.

Po filmie poszliśmy na pizzę i ciepłą herbatkę.Wszyscy zadowoleni wracaliśmy  do szkoły, snując plany na następny wyjazd.

2 grudnia 2022 r.  już po raz  kolejny grupa "Rekonstrukto" odwiedziła naszą szkołę. Temat  bardzo interesującej lekcji  historii brzmiał: -WRZESIEŃ 39 -RZECZ  O TYM, JAK WYBUCHŁA II WOJNA ŚWIATOWA , A ZNIKNĘŁA II RZECZPOSPOLITA. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowiadania popartego  dużą  kolekcją rekwizytów. W trakcie zajęć dzieci mogły wczuć się w rolę żołnierzy, sanitariuszy i telegrafistek,a po nich była możliwość obejrzenia przedmiotów o tematyce wojskowej i zadawania pytań. Grupie "Rekonstrukto "bardzo dziękujemy i  czekamy na następną lekcję historii w ich wykonaniu.

Program „Zdrowo jem więcej wiem”

pod honorowym patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Duda.

 

Od listopada 2022 r. w naszej szkole realizowany jest ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”, w którym biorą udział uczniowie klas I. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywania wiedzy na temat produktów służącym zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 2 etapy: jesienno-zimowy oraz wiosenny. Pierwszy etap jest już za nami. W każdym etapie nauczyciel musi zrealizować ze swoim zespołem konkursowym 6 zadań.

Dnia 14 grudnia 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje 2022”. Miłosz Szymański został laureatem tego konkursu- zajął I miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat. Nagrodę oraz gratulacje Miłosz otrzymał od Pana Dariusz Matusiaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.
Serdecznie gratulujemy Miłoszowi i życzymy dalszych sukcesów.

Lancuch dobra 6b6bf

W tym roku Nasza Szkoła brała udział w akcji „Łańcuch dobra” łącznie zrobiliśmy 3162 metry łańcucha. Uczniowie  z rodzicami, chętnie i aktywnie uczestniczyli w akcji. Dziękujemy za pomoc.

                                                                                                              Beata Figiela, Joanna Płachta

Lancuch dobra podziękowanie 0749f

 

 

 

W piątek 25.11.2022r. w naszej Szkole odbyły się warsztaty ekonomiczne dla młodzieży online organizowane przez Fundacje Gospodarstwo Dźwiękiem i Obrazem, a wspierające przez Narodowy Bank Polski

Uczestnicy w trakcie warsztatów brali udział w zabawach i ćwiczeniach,które pomagają w nauce słuchania, koncentrowania się, spontanicznym
reagowaniu, używaniu wyobraźni i we właściwy sposób swoich emocji i angażowaniu się. W zadaniu była uwzględniona tematyka ekonomiczna oraz biznesowa, co inspirowało uczniów do kreatywnego myślenia o sposobach budowania współpracy w grupie oraz do zrozumienia tego, jak ważna jest współpraca w drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

Omówione zostały różne zagadnienia z teorii ekonomii min.:
- jak pieniądz wpływał na przestrzeni wieków na relacje między ludźmi, rozwój gospodarczy,
- czym jest podatek?
- na co są przeznaczane nasze podatki?
- czym jest wartość brutto i netto w transakcjach kupna i sprzedaży?
- czym jest budżet państwa?

- czym jest PKB?
- jaka jest rola Banku Centralnego oraz jakie są korzyści wynikające z posiadania własnej waluty?
- dlaczego warto oszczędzać?


                                                                                                          Joanna Płachta

Miłosz Szymański uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Hucisku został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS.
Dnia 5grudnia 2022 r. w Podkarpackiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczanie nagród. Głównymi celami konkursu są: popularyzacja zasad zdrowego trybu życia wolnego od nałogów, zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i wynikających z tego konsekwencji
zdrowotnych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestry, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nadwydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat:
Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!
Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.
eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2023 roku.

Ze względu na wieloetapowy charakter konkursu prosimy o kontakt z najbliższym terenowym oddziałem Związku OSP RP.
Informacje na temat eliminacji w biurach wojewódzkich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP z danego województwa:
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

Regulamin i karta zgłoszenia

Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb, pielęgnowana z dziada, pradziada. Również w naszej szkole 23 listopada 2022 roku odbyła się Andrzejkowa zabawa.

Na uczniów czekała zabawa przy muzyce, tańce w pięknie sali gimnastycznej oraz wiele atrakcji. 

24 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyła się długo oczekiwana przez uczniów zabawa andrzejkowa.  Najpierw były wróżby, które wprowadziły dzieci w świat magiczny i pobudziły wyobraźnię.  Uczniowie mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości. Później dzieci bawiły się przy wesołej i skocznej muzyce. W przerwie uczniowie udali się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

W dniu 21 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Powiatowego Konkursu Plastycznego oraz Fotograficznego pt. „Bezpieczne wakacje 2022”.  Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali:

 Miłosz Szymański uczeń klasy VI –w konkursie  plastycznym

Maksymilian Kiełbowicz uczeń klasy V – w konkursie fotograficznym

Paweł Kiełbowicz uczeń klasy VII – w konkursie fotograficznym

Laureatom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów

Justyna Kiełbowicz