Informacje Dyrektora

I N F O R M A C J A                          Dzień  02 maja 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z rozporządzeniem MEN).  W tym dniu pełniony będzie dyżur przez kilku nauczycieli. 

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły 

 KOMUNIKAT


 

Przypominamy !!!

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje,że 7 stycznia 2022r. /piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093)

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia, które są realizowane w  Szkole Podstawowej w Hucisku od 2 listopada w nowej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Hucisku.


Zajęcia umuzykalniające prowadzący
K.Buszta poniedziałek godz. 16:30

 

Kółko plastyczne prowadzący
J.Kiełbowicz  Wtorek  godz. 16:00 - grupa I

                                      godz.  17:00 grupa II

 

                               

 

Aerobik prowadzący

D.Siuzdak  - poniedziałek  godz. 19:00
                    - Środa godz. 19:00

 

 

                            Zapraszamy

 KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

  • 15 października 2021r.
  • 12 listopada 2021r.
  • 7 stycznia 2022r.
  • 02 maja 2022r.
  • 24, 25, 26 maj 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17 czerwca 2022r.

I N F O R M A C J A

 

Spotkanie rodziców uczniów klas 0 – VIII    -   22.09.2021r.

- godz.15:30 – oddziały przedszkolne A i B

- godz.16:00 – klasy I  - VIII

 

Spotkania odbywają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas wg informacji na korytarzu szkolnym.

 

I N F O R M A C J A

 

Dyrektor szkoły zaprasza  chętnych rodziców  dzieci od 12 roku życia w celu przekazania informacji nt. szczepień .

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Hucisku ( hala sportowa) 

dnia 08 września 2021r. (środa) o godzinie 16:00.

Informuje się, że spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.

 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucisku  pełni dyżur w sierpniu od 02-31 sierpnia 2021r.