Informacje Dyrektora

 OGŁOSZENIE 

Szkoła Podstawowa w Hucisku ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat  oraz do  klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Zapisy prowadzone są od 27 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku 

 

dyrektor Szkoły Elżbiety Żak

 

 KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

 • 31października 2022r.
 • 2 listopada 2022r.
 • 22 grudnia 2022r.
 • 02 maja 2023r.
 • 23, 24, 25 maj 2023r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 9 czerwca 2023r.

 Wykaz dni wolnych pobierz

I N F O R M A C J A                          Dzień  02 maja 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z rozporządzeniem MEN).  W tym dniu pełniony będzie dyżur przez kilku nauczycieli. 

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły 

 KOMUNIKAT


 

Przypominamy !!!

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje,że 7 stycznia 2022r. /piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093)

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia, które są realizowane w  Szkole Podstawowej w Hucisku od 2 listopada w nowej filii Gminnego Ośrodka Kultury w Hucisku.


Zajęcia umuzykalniające prowadzący
K.Buszta poniedziałek godz. 16:30

 

Kółko plastyczne prowadzący
J.Kiełbowicz  Wtorek  godz. 16:00 - grupa I

                                      godz.  17:00 grupa II

 

                               

 

Aerobik prowadzący

D.Siuzdak  - poniedziałek  godz. 19:00
                    - Środa godz. 19:00

 

 

                            Zapraszamy

 KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 • 15 października 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 02 maja 2022r.
 • 24, 25, 26 maj 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 17 czerwca 2022r.