Program stypendialny

REGULAMIN

przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania oraz warunki i tryb realizacji stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach programu Stypendia św. Mikołaja prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja, przekształconego z funkcjonującego od 01.05.2010 do 31.08.2012 r. programu stypendialnego Solidarni. Wszelkie ustalenia i umowy programu Solidarni zachowują ważność w ramach programu Stypendia św. Mikołaja.

Celem programu jest wsparcie w rozwoju uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osiągającym dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa lokalnego. 

 Do pobrania