31 października i 2 listopada to dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

Szkoła 🏫  pełni w tych dniach dyżur w godzinach 7:30-12:30.