Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  

Szkoła 🏫  pełni w tym dniu dyżur w godzinach 7:30-13:30.