REGULAMIN organizacji KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022-2023  /KURATORYJNE/

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINUHARMONOGRAM KONKURSÓW

 

KONKURSY PLASTYCZNE

 

 

 • Prace należy składać do dnia 22 października 2022r. w sekretariacie lub przesłać na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego)
 • Ogłoszenie wyników konkursu 3 listopada 2022r. na stronie internetowej szkoły:
  www.niedzwiada.edu.pl
  .

 

 

 • konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie wojewódzkim,
 • prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 14 listopada 2022 r.
 • wyłonienie zwycięzców i i ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastapi do 21 listopada 2022 r.

 

 • konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie wojewódzkim,
 • czas trwania konkursu od 1 września do 14 listopada 2022 r.,
 • prace należy dostarczyć/przesłać w terminie do 14 listopada 2022 r.
 • wyłonienie zwycięzców i i ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastapi do 1 grudnia 2022 r.