KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

  • 31października 2022r.
  • 2 listopada 2022r.
  • 22 grudnia 2022r.
  • 02 maja 2023r.
  • 23, 24, 25 maj 2023r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 9 czerwca 2023r.

 Wykaz dni wolnych pobierz