Miłosz Szymański- uczeń klasy piątej Szkoły Podstawowej w Hucisku zajął II miejsce w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym na etapie powiatowym oraz otrzymał wyróżnienie na etapie wojewódzkim. Konkurs ten ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna