W dniu 23 maja uczniowie klas I-IV wraz z wychowawcami odwiedzili nowopowstałą salę edukacyjną „Ognik” w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Sarzynie.
Jest to interaktywna sala, gdzie przeszkoleni strażacy przekazują dzieciom wiedzę oraz informacje, dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas zajęć uczniowie poznali zasady ewakuacji z pomieszczeń zadymionych, sposoby działania sygnalizacji pożarowej i oświetlenia ewakuacyjnego. Uczyli się jak poprawnie zgłaszać  zdarzenia przez telefon. Było wiele atrakcji dzieci mogły przebrać się w strój prawdziwego strażaka, założyć hełm, zobaczyły z bliska wóz strażacki oraz wejść do niego. Celem tych zajęć jest zmiana postaw dzieci i wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Dziękujemy strażakom za ciekawe przeprowadzenie zajęć o bezpieczeństwie.

Justyna Kiełbowicz, Renata Juśko

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14