I N F O R M A C J A

 

      W dniach 24,25 i 26 maja 2022r. odwołane    są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze -  egzamin klasy VIII  (pracują oddziały przedszkolne)