I N F O R M A C J A                          Dzień  02 maja 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z rozporządzeniem MEN).  W tym dniu pełniony będzie dyżur przez kilku nauczycieli. 

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły