4 kwietnia uczniowie kl.I- III uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach zorganizowanych przez higienistkę szkolną p. mgr Elżbietę - Wojdyła-Łoin.Pani przyniosła dużo materiałów oraz pomocy. Przeprowadziła pogadankę na temat dbania o zdrowie, higieny osobistej , właściwego odżywiania zapobiegającego niedoborom witamin i otyłości oraz o znaczeniu ruchu na świeżym powietrzu. Dzieci dowiedziały się jak ustrzec się przed infekcjami. Stwierdziły, że za nasze zdrowie w dużej mierze jesteśmy odpowiedzialni my sami. Na koniec uczniowie serdecznie podziękowali pani higienistce za pouczające zajęcia i  za opiekę medyczną, jaką udziela w naszej szkole.

                                                            Justyna Kiełbowicz 
                                                                     Renata Juśko