KOMUNIKAT


 

Przypominamy !!!

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje,że 7 stycznia 2022r. /piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093)