Gmina Leżajsk oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z terenów miejscowości: Piskorowice, Rzuchów, Przychojec z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Mieszkańcy Gminy Leżajsk zatrudnieni w byłych PGR w w/w miejscowościach, którzy są zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie oświadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Leżajsk oraz na stronie internetowej GOPS-u w Leżajsku.

Załączniki poniżej:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

więcej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk/wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym