KOMUNIKAT


 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku,

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa Oświatowego (dz.U.z 2017r. poz. 1603, z 2019r. , poz. 318,1093) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje  o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

  • 15 października 2021r.
  • 12 listopada 2021r.
  • 7 stycznia 2022r.
  • 02 maja 2022r.
  • 24, 25, 26 maj 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 17 czerwca 2022r.