I N F O R M A C J A

 

Spotkanie rodziców uczniów klas 0 – VIII    -   22.09.2021r.

- godz.15:30 – oddziały przedszkolne A i B

- godz.16:00 – klasy I  - VIII

 

Spotkania odbywają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas wg informacji na korytarzu szkolnym.