Szanowni Rodzice!

Rodzice uczniów klasy I. Otrzymają Państwo do wypełnienia formularz wywiadu zdrowotnego ucznia. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, co ułatwi mi sprawowanie opieki zdrowotnej nad Państwa dziećmi.  Bardzo proszę wybrać z przychodni lekarza rodzinnego i dostarczyć do szkoły kartę bilansową dziecka 6 letniego. Jeśli bilans nie był wykonany proszę o informację, to będzie przygotowany w szkole o czym poinformuję w kolejnym ogłoszeniu.

Proszę o podpisanie zgody na zabiegi fluoryzacji, która będzie prowadzona w oparciu o coroczny wynik badania wody z wodociągów, na poziom fluorków w wodzie pitnej(dostępny do wglądu u pielęgniarki). O terminach fluoryzacji oraz  planowanych działaniach profilaktycznych poinformuję Państwa na bieżąco. 

Uczniowie klas I – VI.

Do fluoryzacji wykorzystujemy nową szczoteczkę, jednak w czasie trwania pandemii fluoryzację wykonujemy szczoteczkami jednorazowymi, których koszt zakupu na cały cykl zabiegów za komplet 6 sztuk wynosi 2,50 zł. Proszę o złożenie tej kwoty do wychowawcy klasy. 

Wszelkie informacje  podane przez Państwa są objęte tajemnicą medyczną. 

W myśl ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Rodzic zobowiązany jest do podpisania zgody na opiekę pielęgniarską w szkole w stosunku do ucznia z chorobą przewlekłą lub niepełnosprawnością. Jeżeli Państwa dziecko choruje przewlekle to bardzo proszę o zgłoszenie się po formularz zgody na realizację opieki w szkole przez pielęgniarkę, który jest dostępny u wychowawcy klasy lub w sekretarjacie szkoły.

Rodzic ma prawo wyrazić sprzeciw na opiekę pielęgniarską, składa wówczas pisemne oświadczenie do Świadczeniodawcy, które jest dołączane do dokumentacji ucznia. W takiej sytuacji uczeń otrzyma pomoc tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia. Stan ten charakteryzuje się nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Nie będzie objęty świadczeniami profilaktycznymi w postaci badań przesiewowych, bilansów, fluoryzacji, profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 

W celu zachowania poufności zachęcam do zwrotu kart do szkoły w kopercie.

Informacje odnośnie wszawicy:

Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej nie obejmuje profilaktycznych kontroli czystości głów. Rodzic/opiekun ma obowiązek samodzielnego wykonywania przeglądów czystości głowy u swojego dziecka.

Zalecamy:

1. Systematyczne przeglądy czystości włosów (najlepiej codziennie).

2. Związywanie długich włosów w kucyki, bądź warkocze.

3. Stosowanie się do podstawowych zasad  higieny – nie pożyczanie grzebieni, szczotek, gumek, spinek i innych ozdób do włosów.

4. W przypadku zaistnienia wszawicy, należy zakupić środek p/wszawicy, dostępny w  aptece
i stosować go zgodnie z załączoną instrukcją. 

5. Pielęgniarka szkolna pełni funkcję edukatora oraz doradcy. W gabinecie można uzyskać bezpłatne ulotki nt. wszawicy oraz prezentacje prawidłowego przeglądu czystości głowy.

Pielęgniarka

Elżbieta Wojdyła - Łoin