OGŁOSZENIE KL VII

 

W dniu 13.09.2021 będą wykonywane testy przesiewowe do badania bilansowego uczniów klasy VII w kierunku wykrywania niżej wymienionych zaburzeń.

Badanie w kierunku:

  • ROZWOJU FIZYCZNEGO :pomiar wysokości, masy ciała, wyliczenie wskaźnika BMI
  • NARZĄDU RUCHU: boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • ROZWOJU FIZYCZNEGO NARZĄDU WZROKU:ostrości wzroku, 
  • PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI.
  • BADANIE SŁUCHU.

Należy pamiętać, że dodatni wynik testu przesiewowego nie jest równoznaczny z postawieniem rozpoznania zaburzenia czy choroby (diagnozy). Wskazuje on jedynie, że u danej osoby prawdopodobnie występuje dany problem zdrowotny. 

Po otrzymaniu karty bilansowej proszę zgłosić się z dzieckiem do lekarza rodzinnego w celu dokończenia bilansu. Następnie, proszę zwrócić wypełnioną kartę do pielęgniarki szkolnej.

Pielęgniarka szkolna 

Elżbieta Wojdyła - Łoin