I N F O R M A C J A

 

Dyrektor szkoły zaprasza  chętnych rodziców  dzieci od 12 roku życia w celu przekazania informacji nt. szczepień .

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Hucisku ( hala sportowa) 

dnia 08 września 2021r. (środa) o godzinie 16:00.

Informuje się, że spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.