I N F O R M A C J A

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  zacznie się mszą świętą o godz. 8:00, a następnie uczniowie przejdą do szkoły. 

 

Uczniowie klas I – VIII spotykają się w salach lekcyjnych z wychowawcami.

 

Spotkanie rodziców dzieci przedszkolnych hala sportowa (główne wejście)