Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucisku  pełni dyżur w sierpniu od 02-31 sierpnia 2021r.