PIELĘGNIARKA SZKOLNA

OGŁOSZENIEPROFILAKTYCZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ  NAD UCZNIAMI SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W HUCISKU SPRAWUJE PIELĘGNIARKA  

mgr ELŻBIETA WOJDYŁA – ŁOIN

GABINET CZYNNY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 10.15 DO 14.15

TELEFON DO KONTAKTU W GODZINACH PRACY GABINETU 

534 468 322

 

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI JEST SPRAWOWANA W OPARCIU O USTAWĘ Dz. U. 2019 poz. 1078 USTAWA z dnia 12 kwietna 2019 r. (o opiece zdrowotnej nad uczniami1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

RODZIC/OPIEKUN MA PRAWO DO ZREZYGNOWANIA Z OPIEKI PIELĘGNIARKI SKŁADAJĄC PISEMNE OŚWIADCZENIE DO ŚWIADCZENIODAWCY.