Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa w  Hucisku Szkoła Podstawowa w Hucisku, Hucisko 153, 37-311 Wola Zarczycka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Hucisku 

 • Data publikacji strony internetowej: 13.03.2017r. 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy są dodawane sukcesywnie.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie  elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Żak .
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 172429077, 791 424 420

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku 
 •  Adres: Hucisko 153, 37-311 Wola Zarczycka 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 172429077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Hucisku  mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 Do budynku szkoły prowadzą schody oraz pochylnie ułatwiające przemieszczanie.

Szkoła posiada 3 wejścia do szkoły ogólnodostępne: podwójne blokowane drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. 

1.  Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi.

2.  Zewnątrz  szkoły na poziomie  0 znajduje się pochylnia ułatwiająca poruszanie w tym obszarze oraz pochylnia znajdująca się wewnątrz budynku na poziomie 0 ułatwiająca dostęp do sekretariatu, gabinetu dyrektora,  jadalni,   2  sal  lekcyjnych.  

3. Osoby ze specjalnymi potrzebami mają dostęp na poziomie 0 do 3 szatni. 

4.  Toaleta  wewnątrz budynku na poziomie 0 przy wejściu do szkoły jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Dostęp na 1 piętrze  budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów. 

6. Dojście do hali sportowej jest przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

7.  Na parkingu szkolnym nie ma oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

9. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących , nie ma pętli indukcyjnej. 

10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z języka migowego. 

Raport Dostępności