Hucisko, dnia 16.09.2019r.

O G Ł O S Z E N I E

 

                 Ogólne spotkanie rodziców z Dyrektorem Szkoły odbędzie się  17.09.2019r. o godz. 16:30  na górnym korytarzu szkolnym.