ŚWIETLICA szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem Dyrektora Szkoły.

Regulamin Świetlicy