"Wczoraj jeszcze przedszkolaki, dzisiaj już pierwszaki''  

W dniu 3 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Hucisku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.

         Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły, która powitała wszystkich zebranych i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Hucisku.

              Po programie artystycznym dyrektorka szkoły uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.     

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna