Pod takim tytułem realizowany jest projekt Grupy Żywiec w Szkole Podstawowej w Hucisku. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Projekt „Duże możliwości w małej miejscowości poprawy bezpieczeństwa” zawiera wiele treści z zakresu szeroko rozumianego pojęcia „bezpieczeństwo’’. Celem głównym projektu jest promowanie bezpieczeństwa poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony życia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz podniesienie umiejętności z zakresu radzenia sobie w sytuacjach stresowych wynikających z uczestniczenia lub bycia świadkiem wypadku. W ramach projektu odnowiono ogrodzenie terenu szkoły od strony drogi powiatowej, odnowiono zniszczony parkiet w jednej z sal lekcyjnych, zakupiono wykładzinę do oddziału przedszkolnego W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w trakcie przerw zostały oklejone schody wewnątrz budynku szkoły naklejkami edukacyjnymi.  Uczniów czeka jeszcze wycieczka do Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożarnej w Leżajsku. Zorganizowany również zostanie cykl spotkań w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna