Szkoła Podstawowa w Hucisku
Hucisko 153
37-311 Wola Zarczycka
WOJ. PODKARPACKIE

POWIAT LEŻAJSK
ORGAN PROWADZĄCY: GMINA LEŻAJSK
tel. (017) 242-90-77
NIP 816-15-23-612
REGON 001131307