W dniu 11.01.2017 r. Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II z Buska-Zdroju przeprowadziła realizację programu profilaktycznego Debata skierowanego do uczniów klas V i VI. Udział w Debacie wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Hucisku i Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Biedaczowie.  Program profilaktyczny Debata to program z zakresu profilaktyki alkoholowej adresowany głównie do młodzieży, u której nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program ma charakter uprzedzający a jego celem jest promowanie postawy trzeźwości. Uczniowie współrealizowali program i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie zgłaszali się do zadań, przede wszystkim do scenek. Rozmawiali o swoich odczuciach związanych z konkretnym tematem, mieli ciekawe pomysły, z wielkim zaangażowaniem wypełniali ankiety. Czas upłynął w miłej i przyjacielskiej atmosferze, a przerwy na zbieraniu sił do następnego etapu pracy i zabawy. Debata obaliła mity i podsunęła drogę właściwego postępowania. Młodzież uświadomiła sobie wartość życia w trzeźwości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Nauka poprzez zabawę i rozmowę była niezwykłym pomysłem, a przeprowadzenie Debaty ciekawym rozwiązaniem.

20171003_100824
20171003_100824
20171003_101138
20171003_101138
20171003_101400
20171003_101400
20171003_101405
20171003_101405
20171003_101536
20171003_101536
20171003_101651
20171003_101651
20171003_101727
20171003_101727