W 1908 roku władze austryjackie utworzyły we wsi Hucisko Szkołę Podstawową i zbudowali dla tej szkoły budynek drewniany przeznaczono dla jednego nauczyciela. Budowę "nowej szkoły" rozpoczęto w 1969 roku gdy dyrektorem był Franciszek Kyc szkoła należała wówczas do gminy Wola Zarzycka.
Murowaną Szkołę Podstawową zbudowaną w czasie gdy Dyrektorami tej Szkoły byli panowie: Stanisław Siedlecki i Franciszek Kyc, ale w większej mierze budowano ją w okresie gdy dyrektorem była Józefa Cebula.

W czasie budowy szkoła została przeniesiona do gminy w Brzózie Królewskiej. Budowę szkoły dokończyła już gmina Leżajsk. 
W latach 2002-2006 pod kierownictwem dyrektora pana  mgr Mariana Lucewicza w szkole przeprowadzono generalny remont. 

W roku 2007 Szkoła ochodziła stulecie powstania.

 

W latach 2019-2020 rozbudowa szkoły pod kierunkiem dyrektor Elżbiety Żak - wybudowanie Hali Sportowej, której uroczyste otwarcie nastapiło 14 lutego 2020r..

Dyrektorem szkoły obecnie  jest pani mgr Elżbieta Żak