RADA RODZICÓW 2022/23


 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: Justyna Turczyn
  zastępca   
   Agnieszka Zygmunt 
  Patrycja Wiatr