Pracownia powstała w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w roku 2006" Odbywają się w niej zajęcia lekcyjne z informatyki i zajęć komputerowych dla klas 1-8 po jednej godzinie tygodniowo jak również lekcje z innych przedmiotów miedzy innymi matematyki, edukacji wczesnoszkolnej  oraz innych przedmiotów.