• Program Bezpieczny Internet - http://www.bezpiecznyinternet.org
  • Strona kampanii Dziecko w sieci - na witrynie znajdziemy poradniki dla rodziców, wykłady, filmy naświetlające problem zagrożeń internetowych. Na tej profesjonalnie przygotowanej stronie zamieszczono też kursy online edukujące najmłodszych.
  • Strona fundacji KidProtect.pl - fundacja ma na celu szeroko pojętą ochronę dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie. Fundacja uruchomiła również projekt Szkoła Bezpiecznego Internetu, który ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu.
  • Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie - do porozumienia tego przystąpiły przedsiębiorstwa teleinformatyczne, organizacje pozarządowe specjalizujące się w bezpieczeństwie sieci oraz instytucje publiczne zajmujące się tymi zagadnieniami. Jego podstawowym celem jest edukowanie rodziców, opiekunów i dzieci korzystających z Internetu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/
  • Strona Microsoftu o bezpieczeństwie dzieci - porady specjalistów z Microsoftu dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu.
  • Sieciaki.pl - edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W ramach projektu organizowane są również spotkania z dziećmi, imprezy plenerowe, koncerty oraz zajęcia edukacyjne, przygotowywane są też filmy, gry, piosenki i materiały multimedialne.