Ważne informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdziesz je pod linkiem: INFORMATOR ze  strony oke.krakow.pl

 

  Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022  -

W terminie głównym

 • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 24 maja 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
 • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

 

podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2023r.

W terminie dodatkowym

 • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
 • 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,Ósmoklasiści 
 • 14 czerwca 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń .

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.

 

Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, tzn. warunkuje ukończenie szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły, ale dobry wynik zwiększy szanse na dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
Podczas pierwszego egzaminu (rok szkolny 2018/2019) egzamin będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy.

Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

 • biologia;
 • chemia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia.

Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:

 • angielski;
 • francuski;
 • włoski;
 • hiszpański;
 • niemiecki;
 • rosyjski;
 • ukraiński;

przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU
1 język polski 120 minut
2 matematyka 100 minut
3 język obcy
wybrany przedmiot*
90 minut
90 minut

*obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali procentowej.

 

 

Prosimy rodziców o zapoznan ie ze zmianami - LINK

 PORTALE NA KTÓRYCH ZNAJDZIECIE TESTY KLAS VIII.

 www.oke.krakow.pl

 http://www.cke.edu.pl/- Akrusze egzaminacyjne z lat ubiegłych.

 http://www.operon.pl

 http://szaloneliczby.pl

http:/matzoo.pl