Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony jest corocznie 18 marca, to nie tylko okazja do promowania świadomości ekologicznej i zachęcania do działania w kwestii recyklingu, ale także moment, by przyjrzeć się historii gospodarki odpadami. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2018 roku, a jego inicjatorem była Global Recykling Foundation. Dzień Recyklingu ustanowiony został, aby zachować podstawowe zasoby: powietrze, wodę, ropę, węgiel, gaz ziemny i minerały. W naszej Szkole w ramach tego święta został zorganizowany konkurs „Stworzenie zabawki, przedmiotu”  z odpadów. Frekwencja uczestników bardzo nas zaskoczyła, aż 21 uczniów w klasach 1-8 wzięło niej udział. Prace były bardzo ciekawe, różnorodne, oryginalne, wymagające poświęcenia dużo czasu.

Dziękujemy za aktywny udział i gratulujemy wszystkim wykonawcom wszestronnej wyobraźni.

 

Beata Figiela, Joanna Płachta

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna