Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku przekazuje informacje o webinarium dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, który organizowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie. Tematyka spotkań będzie dotyczyć zakupu prawidłowego plecaka oraz organizacji miejsca pracy i nauki przyszłego ucznia. 

Webinarium odbędzie się w dwóch terminach: 
  • 21 sierpnia (godz. 10.00): 
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%2522%257d&source=gmail&ust=1692378021645000&usg=AOvVaw2sHnLyUFoynax6pkIN9KoC">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA1ZTlhNWUtZGZhMS00ZTYyLTlhZWUtODlkOWNjODg0MmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d
 
  • 23 sierpnia (godz. 17.00):
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%2522%257d&source=gmail&ust=1692378021645000&usg=AOvVaw2ZGjBiDEzUlGKvrnggoTov">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk2OWM0M2UtYzQwNS00YTY1LTg1M2YtNTRiM2YxYzJhZmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22ed737ae4-5205-4eef-b51e-280140144149%22%7d
 
 
Proszę o rozpropagowanie informacji o webinarze wśród rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Państwa placówek.
 
Z wyrazami szacunku
PSSE Leżajsk
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna