INFORMACJA

Dzień 09.06.2023r /piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN (dotyczy  dodtkowych dni wolnych od zajęć), w szkole dyżur  pełnią nauczyciele od godz. 7.30 do 12.30 w tym dniu nie ma obiadu.

 

 Dni od 08.06.2023r. do 09.06.2023r. są wolne od zajęć w szkole dla wszystkich dzieci.  

 

Dyrektor Szkoły Podostawowej w Hucisku

Elżbieta Żak